CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA
hoang.anhoaco@gmail.com | Best Lab Solutions

Máy hỗ trợ thở Lyra X1, Hãng sản xuất Axcent/ Đức

Tên sản phẩm: Máy hỗ trợ thở Lyra X1, Hãng sản xuất Axcent/ Đức

Model sản phẩm: Lyra X1

Hãng: AXCENT - ĐỨC

Nhóm: Thiết bị hồi sức cấp cứu

Giá: Liên hệ

 

MÁY HỖ TRỢ THỞ

Model: Lyra X1

Hãng: Axcent

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đặc điểm kỹ thuật vật lý

 • Kích thước: 336 mm x 330 mm x 345 mm
 • (L x W x H): 664 mm x 600 mm x 1370 mm(có xe đẩy)
 • Trọng lượng: Khoảng 9,5 kg, gần 31,0 kg (có xe đẩy)

Màn hình

 • Kích thước hiển thị: Màn hình màu LCD cảm ứng 12.1”
 • Độ phân giải màn hình (H) x (V): 1280 x 800 pixel
 • Độ sáng: Có thể điều chỉnh

Thông số kỹ thuật trợ thở (dành cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh)

Chế độ thở xâm lấn:

 • VCV (Thở kiểm soát thể tích)
 • PCV (Thở kiểm soát áp suất)
 • VSIMV (Khối lượng thở bắt buộc không đồng bộ)
 • PSIMV (Áp suất thở bắt buộc không đồng bộ)
 • CPAP/PSV (Thở hỗ trợ áp lực / áp lực đường thở dương liên tục)
 • PRVC (Kiểm soát khối lượng điểu chỉnh áp suất)
 • V + SIMV (PRVC + SIMV)
 • BPAP (Áp lực đường khi dương)
 • APRV (Giải phóng áp suất đường khí thở)
 • Apnea Ventilation

Chế độ thở không xâm lấn:

 • PCV (Thở kiểm soát áp suất)
 • PSIMV (Áp suất thở bắt buộc không đồng bộ)
 • CPAP/PSV (Thở áp lực dương liên tục/ Hỗ trợ thở áp lực)
 • BPAP (Áp suất đường khi dương)
 • APRV (Giải phóng áp suất đường khí thở)

Thông khí ngưng thở

 • Vtapnea: Người lớn: 100-2000 mL (bước tăng 10 ml); Trẻ em: 20-300 mL; Trẻ sơ sinh( lựa chọn thêm: 2-300 mL (bước tăng 1 mL)
 • Papnea: 5-60 cm H2O (bước tăng 1 cm H2O)
 • Fapnea: 1-80 bpm (bước tăng 1 bpm)
 • Apnea Tinsp: 0,20-10 giây (bước tăng 0,05 giây)

Thở dài

 • Công tắc thở dài: Bật, Tắt
 • Khoảng thời gian: 20s-180 phút (tăng 1 giây từ 20 đến 59 giây, tăng 1 phút từ 1 đến 180 phút)
 • Chu kỳ thở dài: 1-20 (gia tăng 1)
 • Int.PEEP: 1-45 cm H2O (gia tăng 1 cm H2O), Tắt

Cài đặt báo động

 • Tidal Volume: Cao / Thấp
 • Minute Volume: Cao / Thấp
 • Áp lực đường thở: Cao / Thấp
 • Tần số: Cao / Thấp
 • Inspired Oxygen (FiO2): Cao / Thấp
 • etCO2: Cao / Thấp
 • Thời gian báo động ngưng thở: 5-60 giây

 Các thông số được kiểm soát:

 • % O2: 21-100% (số gia tăng 1%)
 • VT (Tidal volume): 2-2000mL Người lớn: 100-2000 mL (gia tăng 10 mL)/Trẻ em : 20-300 mL/Trẻ sơ sinh: 2-300 mL (tăng 1 mL)
 • f (Tần số thở): 1-80 bpm / Sơ sinh ( lựa chọn thêm): 1-150 bpm (tăng 1 bpm)
 • fSIMV (Tần số thở ở chế độ SIMV): 1-80 bpm / Sơ sinh: 1-150 bpm (gia số 1 bpm)
 • Phạm vi I:E: 4: 1-1: 10 (số gia tăng 0,5)
 • Tinsp (Thời gian hô hấp): 0,20-10 giây (gia số 0,05 giây)
 • Tslope (Thời gian tăng áp lực): 0-2.00 s (gia số 0,05 giây)
 • Thigh: 0,2-30 giây (gia số 0,1 s)
 • Tlow: 0,2-30 giây (gia số 0,1 s)
 • Tpause: 5% -60% (tăng 1%), Tắt
 • Pinsp: 5-70 cm H2O (tăng 1 cm H2O)
 • Psupp: 0-60 cm H2O (gia tăng 1 cm H2O)
 • Phigh: 0-60 cm H2O (tăng 1 cm H2O)
 • Plow: 0-45 cm H2O (gia số 1 cm H2O)
 • PEEP: 1-45 cm H2O (gia tăng 1 cm H2O), Tắt
 • Kích hoạt dòng chảy: 0,5-20 L / phút (gia số 0,1 L / phút)
 • Kích hoạt áp suất: -10 đến -0,5 cm H2O (gia tăng 0,5 cm H2O)
 • Exp% (Mức dừng thở): 10-85% (tăng 5%), Tự động

Tuân thủ kháng đồng bộ ống

 • Loại ống: Ống ET, ống Trạch,  Disable STRC
 • Ống I.D.: Người lớn: 5.0 -12.0 mm (bước tăng 0,5 mm)
 • Trẻ em: 2,5 - 8,0 mm (bước tăng 0,5 mm)
 • Bù lại: 0-100% (mức tăng 1%)
 • Công tắc dừng: Bật, Tắt

Thông số giám sát

 • Numeric:
 • Paw                Vte                     Cdyn
 • Ppeak              VTi                    Cstat
 • Pplat               FiO2                   R
 • Pmean             VTe spn               WOB PEEP   VTe/IBW           RSBI
 • Insp Flow         ftotal                   NIF
 • Exp Flow         fmand                  P0.1
 • MV                 fspn                    PEEPi

Đồ họa thời gian thực:

- Thời gian áp suất dạng sóng: Vòng lặp thể tích

- Thời gian dòng chảy dạng sóng: Vòng lặp thời gian chảy

- Thời gian phạm vi dạng sóng: Vòng lặp dòng chảy

Kiểm soát độ chính xác

 • O2%: ± (3 vol.% + 1% cài đặt)
 • TV: ± (10 mL + 10% cài đặt) (BTPS)
 • Tinsp: ± 0,1 s hoặc ± 10% cài đặt, tùy theo mức nào lớn hơn
 • I: E 2: 1 đến 1: 4: ± 10% cài đặt, dải khác: ± 15% cài đặt
 • f: ± 1 bpm
 • fSIMV: ± 1 bpm
 • Tslope: ± (0,2 s + 20% cài đặt)
 • PEEP: ± (2.0 cm H2O + 5% cài đặt)
 • Pinsp: ± (2.0 cm H2O + 5% cài đặt)
 • Psupp: ± (2.0 cm H2O + 5% cài đặt)
 • Phigh: ± (2.0 cm H2O + 5% cài đặt)
 • Plow: ± (2.0 cm H2O + 5% cài đặt)
 • Thigh: ± 0,2 s hoặc ± 10% cài đặt, tùy theo mức nào lớn hơn
 • Tlow: ± 0,2 s hoặc ± 10% cài đặt, tùy theo mức nào lớn hơn
 • Kích hoạt áp suất: ± (1,0 cm H2O + 10% cài đặt)
 • Kích hoạt dòng chảy: ± (1.0 L / phút + 10% cài đặt)
 • Int.PEEP: ± (2.0 cm H2O + 5% cài đặt)
 • Exp%: ± 10%
 • Fapnea: ± 1 bpm
 • Papnea: ± (2,0 cm H2O + 5% cài đặt)
 • Tvapnea: ± (10 mL + 10% cài đặt) (BTPS)
 • Apnea Tinsp: ± 0,1 s hoặc ± 10% cài đặt, tùy theo mức nào lớn hơn
 • MV leak            Re/Ri                      Dòng chảy liên tục (Liệu pháp O)
 • MV spn             RR/Rspn                I:E

Giám sát chính xác

 • Áp lực đường thở (Ppeak, Pplat, Pmean, PEEP, PAP, EPAP): ± (2 cm H2O + 4% so với thực tế đọc hiểu)
 • Tidal Volume: (Tvi, Tve, TVe / IBW, TVe spn): 0 ml-100 ml: ± (10 ml + 3% so với thực tế đọc) (BTPS) 100 ml-4000 ml: ± (3 ml + 10% so với thực tế đọc) (BTPS)
 • Thể tích/phút (MV, MVspn, Mvleak): ± 0,3 L / phút hoặc ± 8% số đọc thực tế, cái nào lớn hơn (BTPS)
 • Tần số (ftotal, fmand, fspn): ± 5% số lần đọc hoặc ± 1bpm, tùy theo giá trị nào lớn hơn
 • Inspired Oxygen (FiO2): ± (2,5 vol.% + 2,5% của đọc thực tế)
 • Điện trở: 0 đến 50: ± 10 cm H2O / L / s
 • Dải khác: 50% số đọc thực tế
 • Tuân thủ: 25% số đọc thực tế hoặc± 10 ml / cm H2O, cái nào lớn hơn
 • RSBI: 0 đến 1000 1 / (Lmin): 15% thực tế đọc hoặc ± 20 1 / (Lmin)
 • WOB: -
 • NIF: ± (2 cm H2O + 4% số đọc thực tế)
 • P0.1: ± (2 cm H2O + 4% số đọc thực tế)
 • PEEPi: -
 • Rcexp: -

Khuynh hướng

 • Loại: Bảng, Đồ họa
 • Thời lượng: 72 giờ
 • Nội dung: Giám sát thông số, cài đặt thông số (Cài đặt thông số và chế độ thở)                                                                                                            

O2 Therapy

 • Các thông số được kiểm soát
 • O2%: 21-100% (tăng 1%)
 • Lưu lượng: 4-60 L / phút
 • Kiểm soát độ chính xác
 • O2%: ± (3 vol.% + 1% cài đặt)
 • Lưu lượng: ± (2 L / phút + 10% cài đặt) (BTPS)

Thông số kỹ thuật môi trường

 • Nhiệt độ: 5-40 độ C (hoạt động); -20 đến 60 độ C (lưu trữ và vận chuyển, O2sensor: -20 đến 50độ C)
 • Độ ẩm tương đối: 10-95% (hoạt động); 10-95% (lưu trữ và vận chuyển)
 • Áp suất khí quyển: 62-106 kPa (vận hành); 50-106 kPa (lưu trữ và vận chuyển)

Điện áp và pin dự phòng

 • Nguồn điện ngoài AC
 • Điện áp đầu vào: 100-240 V
 • Tần số đầu vào: 50/60 Hz
 • Dòng vào: 2.5 A Max
 • Cầu chì: T2.5 AH / 250 V
 • Pin nội bộ
 • Số lượng pin: Một hoặc hai (lựa chọn thêm)
 • Loại pin: Pin lithium-ion tích hợp, 11,25 VDC, 6400 mAh
 • Thời gian chạy pin: 3 giờ (Được cung cấp bởi một pin mới được sạc đầy trong điều kiện làm việc tiêu chuẩn), 6 giờ (được cung cấp bởi hai pin được sạc đầy mới trong điều kiện làm việc tiêu chuẩn).

 

 

Email: hoang.anhoaco@gmail.com msg zalo Phone
Top